SBT-REDOX

Sve za kemiju

Trgovina - Prodaja kemikalija


Za sve narudžbe iznad 300 kn poštarina je BESPLATNA.
Minimalan iznos narudžbe iznosi 95,00 kn, te u taj iznos nije uključena cijena poštarine.

Na ovome odjeljku možete birati između raznovrsnih kemikalija iz svijeta organske i anorganske kemije. Lista se popunjava konstantno sa novim kemikalijama. Ukoliko želite naručiti kemikaliju koju nemamo u ponudi, slobodno nas kontaktirajte pomoći ćemo vam koliko god možemo.

Aceton 99,5%
 • Sadržaj: 99,5% aceton
 • Otapalo za boje i lakove
 • Uklanjanje nečistoća
 • Sadržaj: 1000ml
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada

Amonijak ( NH3 )

 • Sadržaj: 25% NH3
 • Čišćenje bakra, masnoće
 • Priprava amonijevih spojeva
 • Količina: 1000ml
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada
Amonijev klorid ( NH4Cl)
 • Sadržaj: 99,9% NH4Cl
 • Čišćenje metala prilikom varenja
 • Količina: 1000g

Boraks (Natrij tetraborat dekahidrat )
 • Sadržaj: 99,9% Na2B4O7·10H2O
 • Priprava kupki, taljenje metala i priprava stakla
 • Mikrognojivo
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 59,90 kn
 • Naruči sada
Borna kiselina (H3BO3)
 • Sadržaj: 99,95% H3BO3
 • Sredstvo za uklanjanje žohara
 • Izrazito velika efikasnost
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 69,90 kn
 • Naruči sada

Etanol (C2H5OH) - denaturiran
 • Sadržaj: Etanol 96% 
 • Čišćenje, otapalo
 • Dezinfekcija
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 65,00kn
 • Naruči sada
Fenol (C6H5OH) 99,5%
 • p.a čistoća
 • Priprema brojnih organskih spojeva

Fosforna kiselina 75% ( H3PO4 )
 • Sadržaj: min. 75% ( H3PO4 )
 • Čišćenje željeza, zaštita od korozije, puferi
 • Količina: 1000ml
 • Cijena: 79,90 kn
 • Naruči sada
Izopropanol (Izopropilni alkohol)
 • Sadržaj: 99%
 • Otapalo
 • Čišćenje elektroničkih komponenti
 • Količina: 1000ml
 • Cijena: 69,90 kn
 • Naruči sada

    Jod elementarni ( I2 )

 • Sublimirani kristali, visoke čistoće
 • Sadržaj: min. 99.9%
 • Cijena za pakiranje od 25g - 99,90 kn
 • Cijena za pakiranje od 50g - 179,90 kn
 • Naruči sada
Kalijev dihidrogen fosfat 99,5% ( KH2PO4 ) (MKP)
 • Sadržaj: min. 99,5% ( KH2PO4 )
 • Akvaristika, pufer
 • Količina: 500g
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada
Kalijev hidroksid (KOH)
 • Sadržaj: 99% KOH
 • Proizvodnja sapuna, biodizela
 • Čišćenje kotlova i kože
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 59,90 kn
 • Naruči sada
Kalijev nitrat (KNO3)
 • Sadržaj: min. 99,7% KNO3
 • 0.01% Cl, 0.08% H2O
 • Visoka čistoća, pčelarstvo, akvaristika
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 59,90 kn     
 • Naruči sada
Kalijev sulfat 99%  ( K2SO4 )
 •  Sadržaj: min. 99% K2SO4
 • Visoka čistoća, akvaristika
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada
Kalijev jodid ( KI ) - p.a
 • Sadržaj: Kalijev jodid -  99,9%
 • Izrazito visoke čistoće
 • Priprema lugolove otopine
 • Liječenje nedostatka joda u organizmu
 • Količina:  50g - 99,90 kn
                 100g - 179.90 kn
Kalijev permanganat ( KMnO4 )
 • Sadržaj: min. 99.9%
 • Dezinfekcija akvarija i druge opreme
 • Cijena za pakiranje od 100g - 49,90 kn
 • Cijena za pakiranje od 500g - 129,90 kn
 • Naruči sada

Metanol  99,5% ( CH3OH )

 • Sadržaj: min. 99.5% ( CH3OH )
 • Čišćenje metala, priprava biodizela
 • Količina: 1000ml
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada

Magnezijev sulfat heptahidrat 99%  

 • Sadržaj: min. 99% MgSO4*7H2O
 • Visoka čistoća, akvaristika, slane kupke
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 59,90 kn
 • Naruči sada

Natrijev hidroksid( NaOH)

 • Sadržaj: min. 99% NaOH
 • Proizvodnja sapuna i biodizela, bruniranje metala
 • Izbjeljivanje drveta ( smjesa s H2O2 )
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada
Natrijev nitrat (NaNO3)
 • Sadržaj: 99,5% NaNO3
 • Bruniranje metala
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada

Natrijev nitrit (NaNO2)

 • Sadržaj: 99% NaNO2
 • Priprava nitritne soli, bruniranje metala
 • Sinteza nitrita, redukcijsko sredstvo
 • Cijena za pakirnje od 1000g - 79,90 kn
 • Naruči sada
Natrijev sulfit ( Na2SO3 )
 • Sadržaj: 99% Na2SO3
 • Razvijanje fotografija
 • Uklanjanje klora iz vode
 • Cijena za pakiranje od 1000g - 59,90 kn
 • Naruči sada

Natrijev tiosulfat  (Na2S2O3)
 • Sadržaj: Na2S2O3 * 5H2O
 • Uklanjanje klora iz vode, titracija
 • Razvijanje fotografija
 • Količina: 1000g
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada
Octena kiselina (CH3COOH)
 • Octena esencija
 • Sadržaj: min. 80%
 • Prehrambena, priprema zimnica
 • Protiv gljivičnih oboljenja
 • Cijena za pakiranje od 1000ml - 39,90 kn
 • Naruči sada
Octena kiselina ledena 100% ( CH3COOH )
 • Sadržaj: min. 99.9% octena kiselina
 • Talište: 16,5*C
 • Bezvodne sinteze, otapalo
 • Količina: 1000ml
 • Cijena: 69,90 kn
 • Naruči sada
Sumpor p.a
 • Sadržaj: 99,9%
 • Ultra fini prah, izrada krema i preparata
 • Suzbija gljivična oboljenja životinja
 • Cijena za pakiranje od  250g - 29,90 kn
 • Cijena za pakiranje od 1000g - 59,90 kn
 • Naruči sada
Željezov (III) klorid - Feriklorid ( FeCl3 )
 • 40% otopina FeCl3
 • Jetkanje pločica, noževa
 • Čišćenje metala
 • Količina:1000ml
 • Cijena: 49,90 kn
 • Naruči sada
Željezov (III) oksid (Fe2O3)
 • Sadržaj: 97% Fe2O3
 • Crveni pigment
 • Katalizator
 • Cijena za pakiranje od 100g - 29,90 kn
 • Cijena za pakiranje od 500g - 59,90 kn
 • Naruči sada